Kyselytutkimus: Suomalaiset erittäin avoimia työmahdollisuuksille Virossa

Sander Nõmmik
Author Sander Nõmmik
Categories

Viron kiinnostavuus potentiaalisena työskentely- ja asuinmaana on Suomessa korkealla, kertoo tuore Work in Estonia -kyselytutkimus. Merkittävin kimmoke ajatukseen työpaikan hakemisesta Virosta ovat halvemmat elinkustannukset. Etelänaapurin muita vetovoimatekijöitä järjestyksessä ovat kevyempi verotus, mielenkiintoiset työmahdollisuudet, seikkailunhalu ja oman alan työpaikkojen puuttuminen Suomessa. Vain joka kymmenes vastaajista ilmoitti, ettei usko koskaan hakevansa töitä Virosta.

Viron elinkeinoelämän edistämissäätiö Enterprise Estonian ja suomalaisen työelämämedia Duunitorin huhtikuussa 2016 teettämän Work in Estonia -kyselytutkimuksen mukaan suomalaisilla on yleisesti Virosta positiivinen mielikuva ja he pitävät Viroa myös vetovoimaisena työskentely- ja asuinmaana. 70 % kaikkiaan 1368 vastaajasta arvioi, että Viro on keskimääräistä vetovoimaisempi ja yli puolet mieltää maan lisäksi innovatiiviseksi. Mielikuva Viron vetovoimaisuudesta korostuu erityisesti IT-alan asiantuntijoiden keskuudessa, joilla on Virosta myös voimakas innovatiivisuusmielikuva.

”Viro on paitsi tehnyt paljon töitä noustakseen informaatioteknologian kärkimaaksi, myös systemaattisesti profiloinut itseään sellaisena: innovatiivisena, nopeana ja ketteränä maana. Aiheesta teetetty ensimmäinen kyselytutkimus osoittaa, että tämä on onnistunut erinomaisesti ja suomalaisten mielikuva Virosta on jopa yllättävän positiivinen. Tämä on kiitollista, sillä haluamme suomalaisten löytävän Viron myös osaaville, omien alojensa ammattilaisille mielenkiintoisia työmahdollisuuksia tarjoavana naapurimaana”, kertoo Work in Estonia -hankkeen koordinaattori Karin Patune Enterprise Estoniasta ja lisää: ”Ajatus suomalaisen työnhausta Virosta ei iloksemme ole lainkaan vieras. Viime vuonna Viroon muutti Suomesta noin sata ihmistä edellisvuotta enemmän. Maahanmuuton yleinen lisääntyminen vaikutti myös siihen, että Viron koko väkiluku kasvoi viime vuonna historiallisesti ensimmäistä kertaa 25 vuoteen.”

Virolaisista työmahdollisuuksista keskusteltaessa esille nousee aina palkkakysymys. Tutkimuksen mukaan suomalaiset tiedostavat matalamman keskipalkan, mutta osaavat myös analysoida matalamman tuloverotuksen ja halvempien elinkustannusten palkkaa kompensoivia vaikutuksia.

Vaikka yli puolet arvioi, että samankaltaisissa töissä ansiotaso Virossa jäisi Suomen palkkaa matalammaksi, enemmistö kuitenkin uskoo siitä käteen jäävän osuuden ja ostovoimansa vähintään yhtä korkeaksi tai korkeammaksi kuin Suomessa.

”Kilpailu etenkin IT-alan osaajista näkyy tuloksissa, sillä IT-alan asiantuntijoista lähes 60 % arvioi virolaispalkalla saavutettavan ostovoimansa paremmaksi kuin Suomessa”, mainitsee Duunitorin palvelujohtaja Martti Kuusanmäki.

”Viron keskipalkkaa ei voi suoraan verrata samaan Suomessa, sillä palkkahaarukka vaihtelee toimialoittain ja verotus sekä elämiskustannukset ovat selkeästi erilaisia. Esimerkiksi IT-alalla lähestytään jo suomalaista ansiotasoa”, jatkaa EAS:n Karin Patune ja lisää, että useissa virolaisyhtiöissä työskentelee asiantuntijoita jo kymmenistä maista: ”Vaikka mielenkiintoiset työmahdollisuudet Viron nopeasti kehittyvällä IT-alalla tunnistetaan myös muilla mantereilla, nousevat suomalaisille merkittävimmiksi vetovoimatekijöiksi halvemmat elinkustannukset ja kevyempi ansioverotus. Se on toki ymmärrettävää, mutta uskon samalla, että Viroa pidetään Suomessakin pian myös mahdollisuutena kehittyä omassa ammatissaan ja joko päästä uralla eteenpäin tai vähintään jatkaa sitä.”

Virolainen sosiaaliturva herättää suomalaisten keskuudessa kuitenkin epäilyksiä. Vain 16 % vastaajista arvelee sen samankaltaiseksi kuin Suomessa, kun neljä viidestä (79,8 %) arvioi sen Suomea hieman tai selkeästi heikommaksi.

Myös vironsuomalaiset suosittelevat Viroa

Viime vuonna Virossa toteutetun kyselytutkimuksen mukaan Viroon jo muuttaneet suomalaiset ovat tyytyväisiä työ- ja elinoloihinsa ja valtaosa vironsuomalaisista suosittelee työperäistä muuttoa etelänaapuriin myös muille suomalaisille.

Viron väkiluku kasvoi vuonna 2015 ensimmäistä kertaa 25 vuoteen. Viron väkiluvun kokonaiskasvu oli 2673 henkilöä ja Viron tilastokeskuksen mukaan yhtenä kasvun syynä oli ulkomailta Viroon suuntautuvan muuttoliikkeen lisääntyminen. Viron väkiluku 1.1.2016 oli 1 315 944.

Viron elinkeinoelämän edistämissäätiö Enterprise Estonian (EAS) vuonna 2015 avaama Work in Estonia -verkkopalvelu esittelee Viroon esimerkiksi IT-alalle sijoittuvia ura- ja työmahdollisuuksia ja tarjoaa niin työnhakijoille kuin -antajillekin maahanmuuttoon liittyvää tietoa ja neuvoja.

Viron elinkeinoelämän edistämissäätiö EAS:in ja työelämämedia Duunitorin huhtikuussa 2016 teettämä ja viestintätoimisto Wolfcom Oy:n tekemä Work in Estonia -kyselytutkimus toteutettiin kaikille avoimena verkkokyselynä Duunitorin työnhakuportaalissa ja sosiaalisen median verkostoissa. Work in Estonia -tutkimukseen vastasi 1368 ihmistä, joista 34,5 % miehiä (472) ja 65,5 % naisia (896). Suomen kansalaisia vastaajista oli 96,2 %.

Work in Estonia -kyselytutkimuksen yhteenveto, lehdistömateriaali toukokuu 2016
Work in Estonia -kyselytutkimuksen vastaukset ja yhteenveto toukokuu2016